Aropol G 105 E

Aropol G 105 E - Ortoftalowa, przyspieszona, nienasycona żywica poliestrowa przeznaczona do przetwarzania w formach zamkniętych. Zalecana do RTM lub prasowania na zimno.

Aropol M 604 INF

Aropol M 604 INF - jest przyspieszoną, nietiksotropowaną poliestrową żywicą DCPD do infuzji. Charakteryzuje się dobrymi właściwościami mechanicznymi.