Aropol K 530

Aropol K 530 - izoftalowa żywica o bardzo dobrych własnościach mechanicznych i wysokiej odporności chemicznej, podwyższone HDT, tiksotropowana lub nie, dostępna w różnych czasach żelowania (TA, TB, TE) lub surowa.