Butanox M 50

Butanox M 50 - standardowy utwardzacz MEKP do żywic poliestrowych, o średniej reaktywności.

Butanox M 50 VR

Butanox M 50 VR - standardowy utwardzacz MEKP do żywic poliestrowych, o średniej reaktywności z czerwonym wskaźnikiem dodatku utwardzacza.

Butanox M60

Butanox M60 - utwardzacz MEKP do żywic poliestrowych, o podwyższonej reaktywności.

Butanox LPT

Butanox LPT - utwardzacz MEKP do żywic poliestrowych, o niskiej reaktywności.

Trigonox 44B

Trigonox 44B - utwardzacz AAP o wysokiej reaktywności.