Enguard BP 06 AW

Enguard BP 06 - lekki poliestrowy klej szpachlowy produkowany na bazie specjalnej nienasyconej żywicy poliestrowej z dodatkiem lekkiego mineralnego wypełniacza. Charakteryzuje się dobrą wytrzymałością mechaniczną, wysoką zwilżalnością klejonych powierzchni, wysoką elastycznością oraz niskim skurczem liniowym. Jest stosowany do klejenia laminatu poliestrowego, lub laminatu poliestrowego z balsą, pianką PVC lub PU.

Enguard BP 75 ARF

Enguard BP 75 ARF - wysokiej jakości poliestrowy klej szpachlowy produkowany na bazie specjalnej półsztywnej nienasyconej żywicy poliestrowej. Jest stosowany do klejenia laminatu poliestrowego, lub laminatu poliestrowego z balsą, pianką PVC lub PU. Zawiera cięte włókna szklane, których ilość została tak dobrana, aby umożliwić łatwe posługiwanie się klejem przy jednoczesnym zachowaniu dobrych właściwości mechanicznych spoiny. Charakteryzuje się wysoką wytrzymałością mechaniczną, wysoką odpornością na udarność i wysoką elastycznością oraz niską zawartością wypełniacza oraz wysoką lepkością, co zapewnia łatwą aplikację.

Enguard BP 90 ARF

Enguard BP 90 ARF - wysokiej jakości poliestrowy klej szpachlowy produkowany na bazie specjalnej elastycznej nienasyconej żywicy poliestrowej. Jest stosowany do klejenia laminatu poliestrowego lub laminatu poliestrowego z balsą, pianką PVC lub PU, oraz laminatu poliestrowego z metalem. Zawiera cięte włókna szklane, których ilość została tak dobrana, aby umożliwić łatwe posługiwanie się klejem przy jednoczesnym zachowaniu dobrych właściwości mechanicznych spoiny. Charakteryzuje się wysoką wytrzymałością mechaniczną, wysoką odpornością na udarność i bardzo wysoką elastycznością oraz niską zawartością wypełniacza oraz wysoką lepkością, co zapewnia łatwą aplikację.