Nienasycone żywice poliestrowe jako lepiszcze do budowy laminatów poliestrowo-szklanych znane są od ponad 60 lat.

 

W tym okresie czasu przechodziły szereg zmian i modyfikacji prowadzących do uzyskania jak najlepszych cech przetwórczych i użytkowych.

Wzrost ilości zastosowań oraz technik przetwarzania doprowadziły do opracowania materiałów, żelkotów, przeznaczonych do danego procesu oraz spełniających najwyższe kryteria stawiane przez użytkownika końcowego.

Jednakże kompozyty poliestrowo-szklane oraz odlewy mineralno-żywiczne mają jedną szczególną cechę: produkt - jako kombinacja żywicy, wzmocnienia i wypełniaczy - powstaje w tym samym czasie, kiedy tworzymy element użytkowy.


Stwarza to wysokie wymagania w całym procesie wytwarzania żywic poliestrowych czy żelkotów, od surowców petrochemicznych do surowców końcowych i dalej do laminatów czy odlewów.

Aby spełnić te wymagania nasi dostawcy kontrolują procesy produkcji i ochrony środowiska wykorzystując systemy jakości ISO 9001, ISO 14001.

Dla wielu zastosowań materiały są dodatkowo atestowane przez międzynarodowe i polskie Biura Certyfikacji: Lloyd’s Register, Det Norske Veritas, Anfor, Rina, British Standard Institute, Germanisher Lloyd czy ANSI, Polski Rejestr Statków, Centrum Naukowo-Techniczne Kolejnictwa.