Do utwardzenia ciekłych żywic epoksydowych stosowane są utwardzacze aminowe. Produkty z serii CES wyróżnia niska lepkość. Materiały tego typu cechuje także obniżona tendencja do żółknięcia, dzięki czemu powierzchnie żywiczne zachowują przez dłuższy czas estetyczny wygląd.

Odpowiednie utwardzacze mogą być stosowane w bezrozpuszczalnikowych systemach posadzkowych, warstwach antykorozyjnych. Jako spoiwo znalazły zastosowanie do piasków kwarcowych czy w produkcji szpachlówek.


CES H-71

Standardowy utwardzacz na bazie modyfikowanej cykloalifatycznej poliaminy, niewrażliwy na wilgoć i niskie temperatury. Doskonały w połączeniu z żywicą CES R-90 do produkcji posadzek oraz w połączeniu z żywicą CES R-70 do produkcji laminatów.

 

Właściwości

Jednostka

Wartość

Lepkość w 25 °C

mPa·s

250 ± 50

Gęstość w 20 °C

g/cm³

1.03 ± 0.02

Kolor w skali Gardnera

 

< 2

CES H-72

Utwardzacz ten jest przeznaczony do utwardzania ciekłych żywic, szczególnie do systemu bezrozpuszczalnikowych farb i warstw antykorozyjnych. System z H72 cechuje mniejsza lepkość, dłuższy czas życia oraz mniejsza tendencja do żółknięcia. Lepkość oraz czas życia można regulować poprzez odpowiedni dobór mieszanki obu utwardzaczy. Posiadają atest PZH.

 

Właściwości

Jednostka

Wartość

Lepkość w 25 °C

mPa·s

175 ± 25

Gęstość w 20 °C

g/cm³

1.02 ± 0.02

Kolor w skali Gardnera

 

< 2

CES H-77

Tani utwardzacz do żywic epoksydowych oparty na modyfikowanej aminie cykloalifatycznej. Jest przeznaczony do utwardzania ciekłych żywic, szczególnie do systemu posadzek bezrozpuszczalnikowych i laminatów. Cechuje go bardzo niska lepkość, optymalny czas życia w kompozycji z żywicą oraz niska tendencja do żółknięcia. Utwardzacz daje szybkie utwardzenie powierzchni nawet w niskich temperaturach (10oC).

 

Właściwości

Jednostka

Wartość

Lepkość w 25 °C

mPa·s

250 ± 150

Gęstość w 20 °C

g/cm³

1.00 ± 0.02