Laminat konstrukcyjny na rdzeniu (beton, drewno, metal)


CES R70 + H71


 

Zalety   dobra odporność chemiczna, elastyczność, odporność na mikropęknięcia, kompozycja bezrozpuszczalnikowa

Wady   niewysoka odporność termiczna, niska sprężystość