Laminaty żywiczne są tworzywem zbudowanym z dwóch zespolonych ze sobą składników: żywicy (poliestrowej, epoksydowej) i włókna (szklanego, węglowego, aramidowego).


Włókna stosowane najczęściej w postaci mat, tkanin, welonów nadają laminatom wysoką wytrzymałość na rozciąganie i sprężystość.

W technice odlewniczej zastosowanie mają wypełniacze mineralne, które zwiększają wytrzymałość cieplną, wytrzymałość na ściskanie, często odporność chemiczną oraz odporność na prądy pełzające i łuk elektryczny. Zmniejszają natomiast naprężenia wewnętrzne w utwardzonej żywicy oraz ogólny koszt masy odlewniczej.