Stal oraz beton są materiałami o niewielkiej odporności chemicznej. Korozja zachodzi już w temperaturze pokojowej i pod wpływem czynników pogodowych - wody, tlenu, zanieczyszczeń. I każdy taki materiał musi być zabezpieczony powierzchniowo np. poprzez galwaniczne cynkowanie czy powłoki malarskie: stal - powłoki epoksydowe, beton - poliuretanowe. Jednakże w przypadku wysokoagresywnych mediów takie zabezpieczenie nie wystarczy.

Trzeba sięgnąć do bardzo wytrzymałych chemicznie - stężone kwasy, zasady, rozpuszczalniki - żywic winyloestrowych. Starannie dobrany skład laminatu - mat, welonów, winyloestrów - zapewni wysoką wytrzymałość nie tylko chemiczną, ale także mechaniczną oraz termiczną do 150°C.

Tylko do niektórych mediów, jak niskowrzące ropopochodne, rozcieńczone kwasy, zasady czy wodę pitną, można zastosować epoksydy.