Podłoże betonowe

Minimalna wytrzymałość betonu na ściskanie powinna wynosić 25 MPa, a na rozciąganie 1,5 MPa. Podłoże musi być zabezpieczone przed wilgocią zgodnie z metodami stosowanymi w budownictwie. Świeży beton należy sezonować co najmniej 28 dni.

 

Powierzchnia podłoża pod posadzkę musi być czysta, sucha (dopuszczalna zawartość wilgoci 3 %) oraz chłonna (odpowiednio szorstka).

 

Zanieczyszczenia należy dokładnie usunąć:

  • stwardniały tynk
  • mleczko cementowe
  • resztki farby
  • substancje o działaniu antyadhezyjnym (oleje, tłuszcze, parafina, smary)

 

Stosowane są różne metody oczyszczania powierzchni, m.in.: śrutowanie, piaskowanie, wypalanie. Po oczyszczeniu podłoże należy dokładnie odkurzyć (najlepiej odkurzaczem przemysłowym).

 

Ubytki i nierówności podłoża zagruntować, wypełnić szpachlówką epoksydową i wyrównać, zachowując pewną szorstkość, zwiększającą przyczepność nakładanych powłok.