Grunt

Gruntowanie powinno być wykonane w taki sposób, aby na powierzchni podłoża nie tworzyły się widoczne skupiska roztworu gruntującego (kompozycja powinna być całkowicie wchłonięta przez beton). Podłoże małochłonne powinno być gruntowane jednokrotnie, a o większej chłonności dwukrotnie, przy czym drugą warstwę nakładać po utwardzeniu pierwszej. Przed położeniem posadzki zasypać ostatnią nieutwardzoną warstwę piaskiem kwarcowym 1,2 - 1,8 mm. Powierzchnia po zagruntowaniu powinna być pyłosucha, przed nałożeniem warstw następnych.