Podłoże betonowe

Minimalna wytrzymałość betonu na ściskanie powinna wynosić 25 MPa, a na rozciąganie 1,5 MPa. Podłoże musi być zabezpieczone przed wilgocią zgodnie z metodami stosowanymi w budownictwie.


Świeży beton należy sezonować co najmniej 28 dni. Powierzchnia podłoża pod posadzkę musi być czysta, sucha (dopuszczalna zawartość wilgoci 3 %) oraz chłonna (odpowiednio szorstka).


Zanieczyszczenia należy dokładnie usunąć:

  • stwardniały tynk,
  • mleczko cementowe,
  • resztki farby,
  • substancje o działaniu antyadhezyjnym (oleje, tłuszcze, parafina, smary)

 

Stosowane są różne metody oczyszczania powierzchni, m.in.: śrutowanie, piaskowanie, wypalanie.


Po oczyszczeniu podłoże należy dokładnie odkurzyć (najlepiej odkurzaczem przemysłowym), a ubytki i nierówności podłoża zagruntować, wypełnić szpachlówką epoksydową i wyrównać, zachowując pewną szorstkość, zwiększającą przyczepność nakładanych powłok.