Zaleca się powierzenie doboru i wykonania posadzki tylko specjalistycznym firmom, ze względu na szereg warunków, które muszą być spełnione aby żywiczna posadzka epoksydowa odpowiadała wszelkim wymaganiom technicznym.

 

Niemniej do wstępnego doboru i wyceny, bez konieczności wizyty na obiekcie, prosimy o zwrócenie uwagi na następujące aspekty oraz przesłanie wypełnionego formularza, który jest do pobrania na końcu strony.

Rodzaj obiektu:

  • hala produkcyjna – produkcja mokra lub sucha
  • pomieszczenie magazynowe – niskiego lub wysokiego składowania
  • pomieszczenie z wymaganym dekoracyjnym wykończeniem
  • obiekty zagrożone wybuchem


Przewidywane obciążenia mechaniczne:

  • ruch pieszy
  • pojazdy z określonym typem kół (gumowe, twarde) i naciskiem na oś


Przewidywane obciążenia chemiczne:

  • rodzaj mediów mogących mieć styczność z posadzką a także ich stężenie oraz temperatura


Przewidywane obciążenia termiczne:

  • minimalna i maksymalna temperatura występująca w pomieszczeniu oraz ustalenie czasu trwania temperatur skrajnych