Sarsil W - specjalny roztwór żywicy metylosilikonowej w benzynie, przeznaczony do wzmacniania i równoczesnej hydrofobizacji każdego rodzaju nasiąkliwych, porowatych materiałów stosowanych w budownictwie. Charakteryzuje się doskonałą penetracją, nasyca strukturalnie materiał bez uszczelniania go, wpływa jednocześnie na radykalne obniżenie wodochłonności i wzrost odporności mechanicznej. Zaimpregnowane podłoże cechuje znacznie podwyższona mrozoodporność i odporność na krystalizacyjne ciśnienie soli rozpuszczalnych w wodzie.