Sarsil Czyścik - preparat służący do chemicznego usuwania zabrudzeń z dachówki ceramicznej oraz elewacji wykonanych z płytek ceramicznych i klinkierowych, cegły klinkierowej i palonej, lastriko, gruntu. Preparat skutecznie usuwa zanieczyszczenia z zapraw i mas klejących powstałe przy montażu elewacji, zabrudzenia powstałe na skutek zanieczyszczenia środowiska typu sadza, kurz, pyły przemysłowe, rdza.