Strona głównaOferta

Oferta

Żywice poliestrowe, żelkoty

Nienasycone żywice poliestrowe jako lepiszcze do budowy laminatów poliestrowo-szklanych znane są od ponad 60 lat.

 

W tym okresie czasu przechodziły szereg zmian i modyfikacji prowadzących do uzyskania jak najlepszych cech przetwórczych i użytkowych.

Wzrost ilości zastosowań oraz technik przetwarzania doprowadziły do opracowania materiałów, żelkotów, przeznaczonych do danego procesu oraz spełniających najwyższe kryteria stawiane przez użytkownika końcowego.

Jednakże kompozyty poliestrowo-szklane oraz odlewy mineralno-żywiczne mają jedną szczególną cechę: produkt - jako kombinacja żywicy, wzmocnienia i wypełniaczy - powstaje w tym samym czasie, kiedy tworzymy element użytkowy.


Stwarza to wysokie wymagania w całym procesie wytwarzania żywic poliestrowych czy żelkotów, od surowców petrochemicznych do surowców końcowych i dalej do laminatów czy odlewów.

Aby spełnić te wymagania nasi dostawcy kontrolują procesy produkcji i ochrony środowiska wykorzystując systemy jakości ISO 9001, ISO 14001.

Dla wielu zastosowań materiały są dodatkowo atestowane przez międzynarodowe i polskie Biura Certyfikacji: Lloyd’s Register, Det Norske Veritas, Anfor, Rina, British Standard Institute, Germanisher Lloyd czy ANSI, Polski Rejestr Statków, Centrum Naukowo-Techniczne Kolejnictwa.

 
Żywice epoksydowe, utwardzacze

Żywice epoksydowe z powodu cennych właściwości wyróżniają się wśród innych tworzyw sztucznych. Bardzo niski skurcz, duża odporność mechaniczna i chemiczna, bardzo dobre właściwości dielektryczne, wyjątkowa dobra przyczepność do wielu materiałów.


Te cechy sprawiają, że żywice epoksydowe mają szerokie zastosowanie w takich dziedzinach jak:

 • elektronika
 • masy zalewowe, tłoczywa,
 • przemysł lotniczy, sportowy
 • wysokowytrzymałe laminaty szklane, węglowe,
 • budownictwo - farby, posadzki,
 • gospodarstwo domowe - kleje.

 

Jedynym ograniczeniem w ich stosowaniu może być dość wysoka cena.

Żywice epoksydowe są przetwarzane na zimno, ciepło i gorąco, przy czym ta ostatnia technologia pozwala uzyskiwać wyroby o najlepszych właściwościach mechanicznych i cieplnych. Do sieciowania żywic używa się utwardzaczy (aminy, bezwodniki) i to one w większości decydują o właściwościach otrzymanego tworzywa. Reakcja przebiega bez wydzielania produktów ubocznych.
 

Powłoki chemoodporne

Stal oraz beton są materiałami o niewielkiej odporności chemicznej. Korozja zachodzi już w temperaturze pokojowej i pod wpływem czynników pogodowych - wody, tlenu, zanieczyszczeń. I każdy taki materiał musi być zabezpieczony powierzchniowo np. poprzez galwaniczne cynkowanie czy powłoki malarskie: stal - powłoki epoksydowe, beton - poliuretanowe. Jednakże w przypadku wysokoagresywnych mediów takie zabezpieczenie nie wystarczy.

Trzeba sięgnąć do bardzo wytrzymałych chemicznie - stężone kwasy, zasady, rozpuszczalniki - żywic winyloestrowych. Starannie dobrany skład laminatu - mat, welonów, winyloestrów - zapewni wysoką wytrzymałość nie tylko chemiczną, ale także mechaniczną oraz termiczną do 150°C.

Tylko do niektórych mediów, jak niskowrzące ropopochodne, rozcieńczone kwasy, zasady czy wodę pitną, można zastosować epoksydy.

Formy silikonowe

Silikony ze względu na swoje unikalne cechy i różnorodność odmian można uznać za najbardziej uniwersalną grupę tworzyw sztucznych.

 

Są obecne niemal w każdej dziedzinie przemysłu i życia codziennego. Swoje miejsce znalazły również w budownictwie. Głównie jako środki zabezpieczające przed wilgocią, porowatych mineralnych materiałów budowlanych, jako farby elewacyjne stosowane zarówno w nowym budownictwie jak i też przy renowacji zabytków, a także w budownictwie drogowym do zabezpieczania antykorozyjnego elementów betonowych mostów i wiaduktów.

 

Oddzielną grupę stanowią kleje i szczeliwa silikonowe, mające zastosowanie do uszczelniania i łączenia szyb, wypełniania szczelin dylatacyjnych, uszczelniania połączeń między różnymi rodzajami materiałów budowlanych jak np. metal i ceramika.

Silikony są także doskonałym materiałem do wykonywania elastycznych form z tzw. kauczuków silikonowych, stosowanych do wyrobu elementów sztukateryjnych oraz płaskorzeźb.


W przemyśle gumowym oraz przy układaniu światłowodów stosowane są w postaci olejów i emujsji jako środki rozdzielające oraz poślizgowe.

 

Służą również do wyrobu form przy produkcji kamienia elewacyjnego, rozet, kolumn, stiuków, listew ozdobnych.

Żywica na posadzki

Dzięki wykorzystaniu warstw ochronnych możliwe jest odpowiednie zabezpieczenie podłoża betonowego i wyeliminowanie jego wad. W tym celu stosowane są materiały epoksydowe. Pozwalają one na zwiększenie odporności danych nawierzchni. Wykorzystywane żywice na posadzki stają się odporne na obciążenia oraz urazy mechaniczne. Nie ulegają szybkiemu ścieraniu w wyniku działania, odbywającego się na danych obszarach ruchu kołowego. Są one także materiałami chemoodpornymi, nieulegająca zniszczeniu pod wpływem rozcieńczonych kwasów czy zasad, jak również substancji ropopochodnych. Jest także łatwą w utrzymaniu czystości. Wykonywane w grubościach od 0,5 do 6 mm. Wykorzystywane w pomieszczeniach, także w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym, gdzie temperatura waha się od -30°C do +50°C.

Można je podzielić na cienko i grubopowłokowe oraz w zależności od techniki aplikacji na malowane, zasypywane, zacierane i samorozlewne.

Wybór odpowiednich materiałów zależy od:

 • obszar zastosowania- magazyn wysokiego składowania, hale w zakładach produkcyjnych itp.
 • występujące obciążenia mechaniczne - ruch pieszy, wózki ręczne, widłowe itp.
 • możliwe obciążenia chemiczne ? chemikalia czy woda gorąca, oleje
 • typ produkcji - sucha, mokra
 • zagrożenia - np. wybuchem
 • oczekiwania efektów wizualnych
 • koszt wykonania


Jeżeli zadaniem warstwy ochronnej ma być zabezpieczenie betonu przed pyleniem oraz produktami ropopochodnymi, a w pomieszczeniu będzie odbywał się tylko ruch pieszy, możemy zastosować żywicę na posadzkę cienkopowłokową. Uzyskana grubość ok. 0,5 mm pozwala utrzymać podłoże betonowe z dala od czynników korozyjnych, lecz estetyka zależna jest w dużej mierze od równości podłoża (można korygować je poprzez położenie warstwy wyrównawczej), które zostaje powtórzone na powierzchni podłogi. Takowe rozwiązania to nie tylko niski koszt, ale także trwałość oraz niska odporność na działanie chemii czy urazy mechaniczne. Cienkopowłokowa warstwa epoksydowa CES to jedno z tego typu rozwiązań.

Jeśli zależy nam na profesjonalnej ochronie podłoża betonowego należy skorzystać z żywicy na posadzki grubopowłokowej. Dla uzyskania efektu wieloletniej bezawaryjnej eksploatacji konieczne jest zastosowanie powłoki w grubości minimum 2 mm.

Materiały samorozlewne, pozwalają na szybką i łatwą ich aplikację. Uzyskiwane są dzięki nim gładkie powierzchnie o dużym połysku. Łatwe do utrzymania w czystości, lecz podatne na zarysowania - w wyniku eksploatacji zostają równomiernie zmatowione. Ze względu na dużą zawartość żywicy są drogie. Znalazły one zastosowanie w magazynach wysokiego składowania, halach produkcyjnych, jak również w pomieszczeniach sanitarnych czy socjalnych. Przykład to przemysłowe systemy epoksydowe CES. Na podziemnych parkingach, w masarniach oraz innych tego typu pomieszczeniach konieczne jest zastosowanie odpowiednich podłóg. Stosuje się w nich posadzki zasypywane, dostosowane poprzez odpowiedni dobór kruszywa i sposób ich zasypania, za sprawą którego powstaje porowata powierzchnia, która równocześnie zachowuje łatwość utrzymania czystości. Produktem tego typu jest antypoślizgowa posadzka epoksydowa CES.

 

Jeżeli oczekiwany jest, oprócz walorów mechanicznych i chemicznych, atrakcyjny wygląd powierzchni polecamy skórkę pomarańczy w zestawieniu z dowolną kolorystyką piasku. Przykładem jest dekoracyjny system epoksydowy CES typu ?kamienny dywan?. Tego typu rozwiązania powstają na bazie połączenia żywic na posadzki, w tym epoksydowych, poliuretanowych lub metaakrylowych i kruszyw różnego typu. Są zmywalne, wyróżniają się ich niezwykłą szczelnością oraz wysoką odpornością na ścieranie. Wykorzystanie barwionych kruszyw, w tym między innymi granitu oraz marmuru pozwala na otrzymywanie pełnej gamy kolorów.


Formy

Formy są negatywowym odbiciem gotowego wyrobu i służą do jego powielania.

 

Formy wykonywane są z różnych materiałów:

 • metalu
 • laminatów szklanych
 • kauczuków silikonowych

 

Ich wykonanie wymaga odpowiedniego przygotowania wzoru wyrobu tzw. kopyta, które najczęściej jest drewniane, gipsowe lub z płyt formierskich.

Włókna, wypełniacze

Laminaty żywiczne są tworzywem zbudowanym z dwóch zespolonych ze sobą składników: żywicy (poliestrowej, epoksydowej) i włókna (szklanego, węglowego, aramidowego).


Włókna stosowane najczęściej w postaci mat, tkanin, welonów nadają laminatom wysoką wytrzymałość na rozciąganie i sprężystość.

W technice odlewniczej zastosowanie mają wypełniacze mineralne, które zwiększają wytrzymałość cieplną, wytrzymałość na ściskanie, często odporność chemiczną oraz odporność na prądy pełzające i łuk elektryczny. Zmniejszają natomiast naprężenia wewnętrzne w utwardzonej żywicy oraz ogólny koszt masy odlewniczej.

Marka TR

Marka TR oferuje środki rozdzielcze, polerskie, wykończeniowe oraz narzędzia polerskie. 

Marka C.E.S.