Wykonywanie wyłoz?enia baseniku betonowego na bazie z?ywic poliestrowych.

 

Powierzchnia betonowa musi byc? sucha, niezatłuszczona, pozbawiona pozostałos?ci jakichkolwiek farb, zwłaszcza chloro-kauczukowych. Unikac? przejs?c? pod ka?tem prostym, zalecane wyoblenie szpachlo?wka? (z?ywica z wypełniaczem np. talk, ma?czka kwarcowa) poła?czen? s?ciana – podłoga.

 

Zagruntowanie:

Z?ywica Aropol M 105 TB + utwardzacz Butanox M 50, w ilos?ci 2 % (20 g na 1 kg z?ywicy)

Zuz?ycie w zalez?nos?ci od chłonnos?ci betonu: ok. 0,5-0,8 kg/m2.

 

Laminat włas?ciwy:

  • Dwie warstwy maty 300 g/m2.
  • Z?ywica Aropol M 105 TB + utwardzacz Butanox M 50, w ilos?ci 2 % (20 g na 1 kg z?ywicy)
  • Zuz?ycie: mata 0,6 kg/m2, z?ywica 1,2 kg/m2.

 

Topkot

  • Topkot w wybranym kolorze typu EnGuard TM + utwardzacz Butanox M50, w ilos?ci 2 % (20 g na 1 kg z?ywicy)
  • Z?elkot w wybranym kolorze typu MaxGuard GN lub EnGuard GE + parafina (Ekovol) 4% (40 g na 1 kg z?ywicy) + utwardzacz Butanox M 50, w ilos?ci 2 % (20 g na 1 kg z?ywicy)

 

Lub

 

  • Z?elkot w kolorze białym typu GN 10000 H lub GE 00000 H + barwnik w wybranym kolorze w ilos?ci ok. 5% (50 g na 1 kg z?ywicy) + parafina (Ekovol) 4% (40 g na 1 kg z?ywicy) + utwardzacz Butanox M 50, w ilos?ci 2 % (20 g na 1 kg z?ywicy)

 

Zuz?ycie z?elkotu/topkotu ok. 0,6 kg/m2 – dwukrotne malowanie pe?dzlem.