W lipcu 2014 r. odwiedzili nas strażacy z wielkopolskich jednostek Ratowniczo-Gaśniczych.  Nasi goście byli pod wrażeniem nowoczesnych i profesjonalnych obiektów magazynowych, a szczególne uznanie wzbudził magazyn nadtlenków, będący najnowocześniejszym obiektem tego typu w Polsce. Wizyta miała na celu zapoznanie strażaków z tematyką składowania substancji i produktów niebezpiecznych na przykładzie naszego magazynu głównego i magazynu nadtlenków w Niepruszewie.

 

   Nasi goście

 

   Magazyn główny

 

   Magazyn nadtlenków