Zarząd Connector sp. z o.o. informuje, że dnia 3 listopada 2014r. Spółka została przekształcona w spółkę komandytową o nazwie:

 

 

 

Connector.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa 

 

 

Bez zmian pozostały adres, NIP, REGON oraz numer konta. Spółce przekształconej przysługują  wszystkie prawa  i  obowiązki  Connector sp. z o.o. Zmiana formy prawnej nie ma  wpływu na  ważność  dotychczas zawartych  umów  oraz na kontynuację działalności.